Em mới tham gia diễn đàn này thấy các bác tranh luận zôm zả quá!
Em là dân kỹ thuật trước đây em học giỏ toán lý hóa. Các bác muốn hiểu rõ tiêu cự ống kính là gì thì có thể tìm sách vật lý lợp 11,...