Chào bạn,
Bạn hỏi thì tôi cũng hỏi lại bạn: “ Ba số đo của người mẫu để làm gì? Bạn cận 2 độ ( tiêu cự f của thấu kính bằng 500mm đấy, chính xác là -500mm), bắt bạn...