Đọc lại mấy bài trước đi các bác. Từ chỗ có cái NODAL POINT đó :)