Bài viết hay lắm ạ. Em đã mở mang thêm rất nhiều. Thanks bác