Em đang bận nhưng thấy các bác trao luận sôi nổi quá nên em cũng post vào một bài, đặng lần sau quay lại.
@bác Át: bác đang làm rõ cái điểm còn lại nhưng hình như là chưa thì phải.Cái điểm F là tiêu...