Hì..hì..
Hậu ơi, dạo này tu nên có nhiều thì giờ viết bài hay nhể..
có gì vui gọi cho anh để anh xuống chùa em chơi. :band: