em thấy câu này chưa rõ ràng lắm , vì nếu như gọi là "ánh sáng hội tụ" thì đã hội tụ trên sensor rồi .còn lại thì định nghĩa của bác hay lắm . vậy ta cứ gọi là tâm ống kính ở trang thái làm viêc vậy