Cho phép em đánh dấu để theo dõi với nhé, em cám ơn !