Chào cà nhà ,

Tôi thấy cái topic này hay hay, nên tôi xin góp vào một tí cho vui ...

Ống Kính máy hình là một sự tổng hợp nhiều thấu kính khác nhau : Hội Tụ và Phân Kỳ.
Nhưng nguyên tắc vẫn...