Bài viết rất bổ ích, hiểu được nhìu hơn về máy ảnh, cám ơn các bác