cái này là chương Quang Học trong chương trình vật lý lớp 12, các bác nguyên cứu thêm sách giáo khoa của mấy em nó sẽ rõ ràng thôi. Hồi đó bị ông thầy dạy luyện thi sỉ vã quá nên cũng nhớ đôi chút ^^