cho con ga` newbie la` em gáy 1 tiếng bư`a bãi nhé ( dư`ng mắng em vi` em la` ga` ) theo em hiểu thi` 'tiêu cự' la` tư` HÁN Việt va` dịch dúng nghĩa có lẽ la`:
Cự ly dến mục tiêu, theo em hiểu thi`...