Người ta nói là ở tiêu cự 50mm thì có góc nhìn(FOV) giống với mắt người nhất chứ ai nói tiêu cự mắt người là 50mm đâu bác