e mới vào đọc xong sáng hết cả người, cám ơn các bác :)