mỗi máy ảnh thì tiêu cự ống kính khác nhau và khoảng cách mỗi máy ảnh khác nhau mà.bác chỉ rõ giùm cho từng loại máy ảnh