Bác chủ cho mình hỏi:
từ tiêu cự có suy ra được khoảng cách từ camera đến chủ thể không?
Cảm ơn nhiều.