Một ống kính được xem như một thấu kính duy nhất, nên bạn phải tháo từng element ra đâu. Ống kính Zoom có đặc điểm là có thể thay đổi khoảng cách các element để tạo ra 1 ống kính có tiêu cự khác...