tiêu cự của ống kính thật nhiều định nghĩa, có cả 1 bài toán tính ,đúng là nhiếp ảnh là 1 nghệ thuật. rất cần sự nghiên cứu , thông tin thật bổ ích