Các bác học rồi mà chả nhớ gì cả. Chương trình Vật lý cấp 3, môn quang hình có dạy sâu về thấu kính. Các bác nên tìm lại cuốn sách giáo khoa (lớp 10-11-12 gì đó) mà nghiên cứu nguyên lý cơ bản.
Công...