Em mới bước vào lĩnh vực này..,các bác tranh luận em vỡ ra được nhiều điều, thanks