Thấy các bác tranh luận vui quá mà có vẻ vẫn chưa ngã ngũ. Mặc dù em thấy nhiều bác đã cố gắng minh bạch và cụ thể hóa vấn đề. Xin góp 1 ngu ý:
Em nghĩ Sensor đặt ở đâu là do thiết kế của thân máy...