mình là TV mới cũng muốn ủng hộ quỹ 100.000vnd cho vui và kg biết làm thế nào ? vì tài chính cũng eo hẹp nên có nhiêu thì đóng góp bấy nhiêu .....bác apham cho chút ý kiến được kg ?A/c name:...