Em xin ủng hộ

http://forum.saigonlab.com.vn/picture.php?albumid=105&pictureid=7047

Em đang có bé đồ cổ này ( Một lần thắng đấu giá có được em nó ) Đấu giá ủng hộ ptvn thì post vào đâu ạ ?
...