Nhờ VNPhoto em mới bán đấu giá được len Pentacon 135/2.8
Em ủng hộ 270.000đ, bằng 1/3 giá bán chiếc len

BẢNG VÀNG TÀI TRỢ VNPHOTO.NET

1. Bác Pvnguyen : 560.000 VNĐ (lần 1)
2. Bác Trauvang :...