Kính chào BQT diễn đàn!!! Em dùng ATM của VCB xin các Bác cung cấp số TK. Em muốn ủng hộ diễn đàn 1 000 000 VND & 200 000 VND lệ phí duy trì thư viện ảnh ạ.