Các bác ah. Thôi thì của ít lòng nhiều. Các bác thông cảm nhé. Không được như các bác khác.
motnuacuatoi: 200.000 VND (em sẽ chuyển tiền cho bác Apham sớm nhất, chuyển xong em sẽ nt cho bác)

Chú...