--------------DANH SÁCH ỦNG HỘ VNPHOTO.NET năm 2009 ----------------

1. Giangduydat: 5,000,000 VND
2. Hungdong: 1 lens 85mm f2 để đấu giá
3. Kulaty: 1,000,000 VND
4. Haidadieu: 200,000 VND
5....