BẢNG VÀNG TÀI TRỢ VNPHOTO.NET

1. Bác Pvnguyen : 560.000 VNĐ
2. Bác Trauvang : 1.000.000 VNĐ
3. Bác ...
4. Bác ...
5. Bác ...

Em thích cái câu "CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH" của...