Vẫn chưa thấy Admin gửi số tài khoản VCB cho anh em ATM cho dễ :-)