Phong là thanh viên mới thôi, cảm ơn diễn đàn nhiều lém, Phong gửi 1 món quà nhỏ đến Vnphoto 250.000, ngày mai Phong sẽ chuyển.......Chúc VNphoto luôn vững mạnh, Mến!