Tôi dùng 35 f1.8G mà thấy nó chặt chội quá, muốn thêm em này nữa mà dạo quanh mấy shop thấy có vẻ như em này là hàng hiếm nhỉ.