Kéo box lên, con này khá ngon mà thấy ít người share hình quá ta.
Mình cực kỳ thích Sigma 35A, và xài qua con 24G này rồi quyết định bán con 35A mặc dù rất thích 35A...