Tôi đã cảm nhận được những gi bác nói. Cuộc sống cuồng quay đã cho tôi thêm ý tưởng trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Thật đúng như vậy, với 2 màu trắng đen đã đủ cho ta với nhiều ấn tượng...
...