mấu nhí của em
ống 1.8 G
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p23/34033_dsc0214chuan5896jpg.jpg