ở 400D thì chỉnh tốc độ B như thế nào vậy các bác, em hỏi ngu tí