Anh em theo chuyên ngành kỹ thuật nhiều nhỉ. Nếu ngoại trừ yếu tố công việc thì có lẽ từ đam mê kỹ thuật tới đam mê nhiếp ảnh cũng không xa lắm.