Các bác cho em đăng ký 2 người:
Nguyễn Xuân Thọ - 0938146118 - WS21/9 - đã ck VCB
Đoàn Lan Phương - 0938146118 - WS21/9 - đã ck VCB