Có những cái đẹp rất riêng và độc đáo của trắng đen mà ảnh màu không sao cưỡng lại được, những tác phẩm trên là một phần giá trị của góc tâm hồn. Cám ơn, cám ơn các bạn đã mang đến những góc nhìn đen...