Tôi thì thảm bại hoàn toàn, không được tấm nào cả.Thất bại vì kẹt xe, không gởi đựợc xe,đến khi gởi được xe,thì không liên lạc được với anh em vì kẹt mạng DĐ huhu......, leo lên sân thượng toà nhà 6...