em: kỹ sư điện làm trong nghành cấp nước.
nghiện đủ thứ: nghe nhạc, xem phim, xem ảnh của người khác.