@Amélia : Bạn upload hình lên các thư viện ảnh như flickr,photobucket ....
Rồi sau đó lấy link của bức ảnh chèn vào bài với cú pháp sau :
Link ảnh
Chúc bạn thành công và có nhiều tấm ảnh đẹp đóng...