Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tribpc

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Nikon 35mm f/1.4 AIS...

  Nikon 35mm f/1.4 AIS
  https://live.staticflickr.com/65535/52174321914_d3da2fe7a9_c.jpg
 2. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Nikon 35mm f/1.4 AIS...

  Nikon 35mm f/1.4 AIS
  https://live.staticflickr.com/65535/52174081578_27dc1416f9_c.jpg
 3. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52161971728_e127413c23_c.jpg
 4. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52160022570_a170937993_c.jpg
 5. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52159532596_518deb3587_c.jpg
 6. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52160023045_a6bd33bf96_c.jpg
 7. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52160023630_a0fe452911_c.jpg
 8. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52159536443_85ce7a601d_c.jpg
 9. Trả lời
  20
  Lần xem
  2,182

  https://live.staticflickr.com/65535/52267786962_f8...

  https://live.staticflickr.com/65535/52267786962_f88fd24dc1_c.jpg
 10. Trả lời
  20
  Lần xem
  2,182

  lens này rẻ mà nét từ tâm tới rìa nên cứ giữ lại...

  lens này rẻ mà nét từ tâm tới rìa nên cứ giữ lại mà chơi bác. Em có ý định mua lại lens này từ thằng bạn để có dịp vác đi núi đồi chụp
  https://live.staticflickr.com/65535/52268749211_da4faef0c2_c.jpg
 11. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52159773374_40c3bc6762_c.jpg
 12. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52159774889_3014e1a9d6_c.jpg
 13. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52159536096_11cd7ce47f_c.jpg
 14. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52158513112_9e075530b7_c.jpg
 15. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N...

  Voigtlander NOKTON 58mm F1.4 SLII N
  https://live.staticflickr.com/65535/52159775744_a5079e65c8_c.jpg
 16. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159625883_9ce831cc00_c.jpg
 17. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159862389_91aba28f39_c.jpg
 18. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159622536_b352221ec7_c.jpg
 19. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159626928_0bf25b4ee7_c.jpg
 20. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52160120390_9935489b90_c.jpg
 21. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52160121280_8b973e002f_c.jpg
 22. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52159631841_0257aeefc3_c.jpg
 23. Trả lời
  225
  Lần xem
  11,042

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing...

  Vivitar 135mm f/2.8 Close Focusing
  https://live.staticflickr.com/65535/52160124665_8c5dc01180_c.jpg
 24. Trả lời
  20
  Lần xem
  2,182

  cái thọt lớn nhất của lens này là min focus...

  cái thọt lớn nhất của lens này là min focus distance tới 1m8 nên chụp hoa lá cỏ không đủ độ phê
  https://live.staticflickr.com/65535/52267788277_ffd45a91c5_c.jpg
 25. Trả lời
  20
  Lần xem
  2,182

  em góp vui. Lens mượn của thằng bạn. Nó chả thèm...

  em góp vui. Lens mượn của thằng bạn. Nó chả thèm chụp kêu mình giữ tủ chống ẩm dùm. Để mấy tháng trời cũng tội nên lấy ra chụp cho em nó đỡ tủi. Lens này công nhận ngon bá cháy mà giá thì quá bèo...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4