Cái màu này bạn sửa kiểu HDR phải k???? mà bạn có vẽ vời thêm gì k thế?