Thấy 1 Đà Lạt dân dã chứ có mộng mơ tí nào đâu? :hump: