Em là dân mới, cám ơn bài viết của bác apham, M42, cho em sáng ra nhiều sau khi đọc hết 11 trang bổ ích, Thanks vì chia sẽ kiến thức a.