Hội cần thơ có hay off không các anh. Em cũng ở cần thơ, mới vô nghề còn chưa biết nhiều, mong được off giao lưu học hỏi kinh nghiệm, các anh thường off ở đâu vậy ạ