Bokeh đẹp bác. Nếu bác chụp chân dung 2 người thì nên khép khẩu để cả 2 cùng rõ nét, chứ 1 người mờ 1 người rõ thì cũng hơi ... kỳ kỳ hehe

Tấm cuối quá đẹp. Bác dịch máy qua trái chút tẹo để thấy...