Mới xem ban đầu thì em bi choáng bởi set 2 nhưng càng xem lai càng ngấm bởi set 1. Thú thưc là hơi bi khó trong chuyên chon lưa. Càng xem càng thấy mình còn kém quá :((