Hô hô, em thì cảm Trâu nhưng lạ vote cho set 2 ạ.
Thôi thì em đặt cửa cho nhà Zui, dù chưa biết mặt mũi ra sao.
BGK có cấm vận động hành lang không nhỉ, mà chẳng thấy có nhời gì từ các tác giả :)