Đúng là như vậy mà bác @.@ Dù sao cũng cảm ơn bác HAU đã chia sẻ, giá bác trích dẫn thêm nguồn của bài viết thì sẽ hạn chế được những hiểu nhầm không đáng có.